สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
ทรัพยากรในพื้นที่
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ศักยภาพของ อบต.
วิสัยทัศน์
ร้านอาหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ประวัติความเป็นมาของ อบต.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทางสังคม
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สำนักปลัด
ทำเนียบฝ่ายสภา
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนสาธารณสุขฯ
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น(04)
แผนดำเนินงานประจำปี(10)
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน(11)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี(12)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนป้องกันฯการทุจริต
ประกาศใช้แผนฯ
ส่วนที่1
ส่วนที่2
ส่วนที่3
โครงการ/กิจกรรม
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ผลสำรวจ
ผลสำรวจปีงบประมาณ 62
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
ประกาศกิจการสภา
รายงานการประชุมสภา
การปรับปรุงภารกิจ
ประกาศ
เมนูทางขวา
ถามตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
คู่มือสำหรับประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านแก้ง
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมาคมสันนิบาตเทศบาลไทย
คณะกรรมการพนักงานท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
เช็คเที่ยวบิน
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
ตรวจสอบสภาพอากาศ
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ชมรมคนเทศบาล
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
ชมรมนิติกร
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.