สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ


  หน้าแรก     รายงานการประชุมสภา 
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา  
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3/2562เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2562เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3/2562เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ ครั้งที่ 2/2562เปิดอ่าน
        สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562เปิดอ่าน
         สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562เปิดอ่าน
     สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 ก.พ.62เปิดอ่าน
การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.