สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการ บ้านแก้งจูเนียร์เกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 ...20 สิงหาคม 2563....
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหา 63 "วันแม่แห่งชาติ"
   โครงกาเยาวชนตำบลบ้านแก้งร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม " รักปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวับ ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาเสพติด . โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านแก้ง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว(ทุ่งกะมัง) อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 18-19 ก.ย.62  
 โครงการอบรมฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพตำบลบ้านแก้ง ประจำปี 2562 12 ก.ย.62
โครงการอบมรมการเลี้ยงไก่ไข่ ประจำปี 2562  11 ก.ย.62
ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษารวมอำเภอแก้งคร้อ ประจำปี 2562
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันที่ 14 มกราคม 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โครงการส่งเสริมอาชีพ "การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก" "การทำน้ำยาอเนกประสงค์" ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยด้วยวิถีธรรมะ ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 ต่อไป
การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.