สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ


  หน้าแรก     ส่วนสาธารณสุขฯ 

ส่วนสาธารณสุขฯ
ส่วนสาธารณสุขฯ  


นางสาวอังคราณี ล่ามสมบัติ
นักบริหารงานสาธารณสุข 0804964249


นายอำนวย พลที
พนง.ขับรถกู้ชีพ 0830050693


นางสาวกฤษณา บุญเกื้อ
ผช.นักวิชาการสาธารณสุข 0922766382


ว่าง
คนงานทั่วไปประจำรถขยะ


นายพลภัทร นาคทน
พนง.ขับรถเก็บขยะ 0879590163


นายอุทัย มั่งมา
คนงานทั่วไป 0610516914
การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.