สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ


  หน้าแรก     ทำเนียบฝ่ายสภา 

ทำเนียบฝ่ายสภา
ทำเนียบฝ่ายสภา  


นายหาญณรงค์ วันทาเขียว
ประธานสภา 0862558600


นายสากล หมู่หัวนา
รองประธานสภา 0810678201


นางบุหลัน ธรรมมา
เลขานุการสภา 0862523619


นายเสมอ ปัถพี
ส.อบต.ม.2 0833817889


นางหลุน ภูมาศ
ส.อบต.ม.2 0929677492


นายรัชศักดิ์ นิลคีรี
ส.อบต.ม.3 0638825347


นายถาวร ปลัดกอง
ส.อบต.ม.3 0630368859


นายทองสุก ศรีบุญเรียน
ส.อบต.ม.4 0932514639


นายประมวล ไทยทวี
ส.อบต.ม.5 0856347526


นางจินดา บุญเกษม
ส.อบต.ม.5 0843321006


นายน้อย คำงาม
ส.อบต.ม.6 0862526562


นายหนูคาร ถานคร
ส.อบต.ม.6 0884698793


นายสมยง โสจันทร์
ส.อบต.ม.7 0930313409


นายสอน บุญเรืองศรี
ส.อบต.ม.8 0844178500


นายเศียร โยธา
ส.อบต.ม.8 0883699177


นายอุทัย แงวกุดเรือ
ส.อบต.ม.9 0862440139


นายประวิทย์ พลแสน
ส.อบต.ม.9 0870740903


นายไชยวัฒน์ วิจิตรจันทร์
ส.อบต.ม.10 0986080669


นายทรงสันต์ ไทยทวี
ส.อบต.ม.10 0878767845


นายอำคา สีสวาท
ส.อบต.ม.11 0940370194


นางกลม เลยยุทธ
ส.อบต.ม.11 0918292334


นายระเนต จันโท
ส.อบต.ม.12 0898849367
การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.