สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนป้องกันฯการทุจริต
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กิจการสภา
การปรับปรุงภารกิจ


  หน้าแรก     ทรัพยากรในพื้นที่ 

ทรัพยากรในพื้นที่
ทรัพยากรในพื้นที่  

ทรัพยากรในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง

 

      1)   แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ,ลำห้วย                        23            สาย

- บึง , หนองและอื่น ๆ            2             แห่ง

 

      2)   แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-  ฝาย                                       23           แห่ง

                                - บ่อน้ำตื้น                                -             แห่ง

- บ่อโยก                                 160           แห่ง

- ประปา                                 17             แห่ง

- สระน้ำ                                 114          แห่ง

 

การให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฎหมายน่ารู้
รวมลิงค์ต่างๆ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
รวมลิงค์ต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
ต.บ้านแก้ง อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
Tel : 0-44056104   Fax : 0-44056103 ต่อ 12
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.